ग्रामपंचायत मुतखेल व श्रीशिवस्वराज्य संवर्धन प्रतिष्ठान यांच्या प्रयत्नातुन इतिहासाला उजाळा देण्याचा प्रयत्न.